Διδακτικά πακέτα

Το υλικό αυτό που είναι για το Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα αναρτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Μπορούμε να κατεβάσουμε οποιοδήποτε από τα αρχεία μας χρησιμεύει στη μάθηση κυρίως της Γλώσσας που ενδιαφέρει το Σχολείο μας, της Ιστορίας κλπ για την τάξη που διδάσκουμε. Το υλικό κάνει και για τάξεις του Γυμνασίου στην Αυστραλία.