Γραμματική


Τα αρχεία εδώ περιλαμβάνουν γραμματικές ασκήσεις για διάφορα μέρη του λόγου. Προσπαθήσαμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Επειδή υπάρχουν πολλά μπορείτε να τα δείτε σε περισσότερες από μια σελίδες πατώντας τα βελάκια στο κάτω μέρος δεξιά του πίνακα.

Το υλικό είναι για πολλές και διάφορες τάξεις οπότε θα πρέπει να διαλέξει ο / η εκπαιδευτικός αφού δει το περιεχόμενο. Για να δείτε το περιεχόμενο απλά κάνετε κλικ με το αριστερό κουμπί στο ποντίκι. Για να τα κατεβάσετε το δεξί και επιλέγουμε το ‘Save Link As’.

Just right-click and select ‘Save Link As’ to save or left-click in order to view the content of each attachment before downloading.

Year levelTitleDescriptionDownload
3 - 6Καταλήξεις 1 (jpg)Καταλήξεις λέξεων σε -ι -η -ης
3 - 8Καταλήξεις 2 και άρθρα (jpg)Καταλήξεις λέξεων και άρθρα μπροστά από τα ουσιαστικά
3 - 8Καταλήξεις 3 (jpg)Καταλήξεις λέξεων και ορθογραφία
4 - 8Συλλαβές 1 (jpg)Συμπλήρωμα διάφορων συλλαβών σε λέξεις
1 - 4Αναγνωρίζω λέξεις 1 (jpg)Αναγνώριση και ταύτιση λέξεων με εικόνες
1 - 4Αναγνωρίζω λέξεις 2 (jpg)Αναγνώριση και ταύτιση λέξεων με εικόνες
3 - 6Βρίσκω λέξεις 1 (jpg)Κόβω τις εικόνες και τις βάζω σε ομάδες ανάλογα με το δίφθογγο ΝΤ ΤΣ κλπ
1 - 4Βρίσκω λέξεις 2 (jpg)Βάζω κύκλο γύρω από τις σωστές λέξεις
1 - 4Συλλαβές 2 (jpg)Χρωματίζω τις συλλαβές
1 - 4Συλλαβές 3 (jpg)Διαλέγω συλλαβές, τις κόβω και γράφω τις λέξεις σωστά
3 - 7Κλίση επιθέτων (jpg)Κλίση επιθέτων με κατάληξη του ΠΟΛΥΣ, ΠΟΛΛΗ, ΠΟΛΥ
Prep - 2Δίφθογγος ΤΣ (jpg)Άσκηση βάζοντας κύκλο γύρω από τα ΤΣ
Prep - 2Δίφθογγος ΜΠ (jpg)Άσκηση βάζοντας κύκλο γύρω από τα ΜΠ
Prep - 2Δίφθογγος ΝΤ (jpg)Άσκηση βάζοντας κύκλο γύρω από τα ΝΤ
Prep - 2Δίφθογγος ΠΡ (jpg)Άσκηση βάζοντας κύκλο γύρω από τα ΠΡ
4 - 9Σύμφωνα - Φωνήεντα - Φθόγγοι (pdf)Εργασίες με τα σύμφωνα, τα φωνήεντα, τους φθόγγους και κρυπτόλεξο
2 - 5Άρθρα 1 (jpg)Άσκηση λέξεων ΤΙΣ και ΤΗΣ
2 - 5Άρθρα 2 (jpg)Άσκηση λέξεων ΤΟΝ και ΤΩΝ
4 - 8Τονισμός (jpg)Άσκηση τονισμού των λέξεων ΠΟΥ και ΠΩΣ
3 - 8Ρήμα ΕΙΜΑΙ (jpg)Καρτέλα με την κλίση του ρήματος ΕΙΜΑΙ
3 - 6Ρήματα σε -ει -ω (jpg)Συμπληρώνω τις καταλήξεις ρημάτων σε -ει και -ω
2 - 3Ρήματα σε -ώνω (jpg)Συμπληρώνω τις καταλήξεις ρημάτων σε -ώνω
2 - 3Ρήματα σε -ίζω (jpg) (jpg)Συμπληρώνω τις καταλήξεις ρημάτων σε -ίζω
1 - 3Ρήματα σε -ω (jpg)Συμπληρώνω τις καταλήξεις ρημάτων σε -ω
2 - 6Διαγώνισμα Δημοτικού (pdf)Διαγώνισμα αξιολόγησης δημοτικού
7 - 11Διαγώνισμα Γυμνασίου 1 (pdf)Διαγώνισμα αξιολόγησης Γυμνασίου
7 - 11Διαγώνισμα Γυμνασίου 2 (pdf)Διαγώνισμα αξιολόγησης Γυμνασίου
3 - 6Μάθημα άρθρα (pdf)Εργασία για τα άρθρα και ουσιαστικά για το Δημοτικό (2 σελίδες)
2 - 5Μάθημα σύμφωνα (pdf)Τα δίψηφα σύμφωνα (φθόγγοι), εργασία Δημοτικού
7 - 11Μάθημα χρόνοι (pdf)Χρόνοι Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος, Μέλλοντας ενεργητικής φωνής των ρημάτων (Γυμνάσιο)
2 - 5Μάθημα φωνηέντων (pdf)Εργασία για τα φωνήεντα (2 σελίδες, Δημοτικό)
1 - 3Μάθημα αριθμών (pdf)Εκμάθηση των αριθμών σε μικρές τάξεις Δημοτικού
2 - 4Σημεία στίξης 1 (jpg)Εκμάθηση των σημείων στίξης (ερωτηματικό, θαυμαστικό, τελεία)
2 - 4Σημεία στίξης 2 (jpg)Εκμάθηση των σημείων στίξης (ερωτηματικό, θαυμαστικό, τελεία) με ασκήσεις
3 - 7Ουδέτερα (pdf)Εργασία για τα ουδέτερα ονόματα και το άρθρο 'το'
2 - 4Άρθρα με κρυπτόλεξο (pdf)Εργασία για την οικογένεια με άρθρα, κρυπτόλεξο, μικρά κεφαλαία γράμματα
2 - 3To ρήμα Είναι (pdf)Ασκήσεις με το ρήμα "είναι"
2 - 3Ασκήσεις διφθόγγων (pdf)Ασκήσεις γραμματικής για τους διφθόγγους (2 σελίδες)
2 - 6Τα γένη των άρθρων - άρθρα με ασκήσεις (doc)Διδαχή των άρθρων και λίγα για τα ουσιαστικά
1 - 5Φωνήεντα, σύμφωνα, συνδυασμοί (pdf)Απλή άσκηση για να μάθουν να ξεχωρίζουν γράμματα και ήχους
1 - 3Επανάληψη (Revision) εργασίες αλφαβήτου, αριθμών (pdf)Απλές ασκήσεις για επανάληψη
6 - 12Χρόνοι των Ρημάτων (doc)Ασκήσεις για τους χρόνους των ρημάτων
Prep - 1Το γράμμα Τ (pdf)Ασκήσεις για τη μάθηση του γράμματος Τ (2 σελίδες)
Prep - 2Χρυσές λέξεις (pdf)Εργασία με λέξεις από το Α ως το ΣΤ
Prep - 1To τραγούδι της Αλφαβήτας (pdf)Μαθαίνουν το αλφάβητο με εικόνες
1 - 6Tα δίψηφα σύμφωνα (pdf)Κάρτα με όλα τα δίψηφα σύμφωνα και παραδείγματα
5 - 8Τα ρήματα και οι χρόνοι (doc)Χρόνοι των ρημάτων (απλοί, Ενεστώτας, Παρατατικός), εργασία