Γραμματική – Grammar

Τα αρχεία εδώ περιλαμβάνουν γραμματικές ασκήσεις για διάφορα μέρη του λόγου. Προσπαθήσαμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Επειδή υπάρχουν πολλά μπορείτε να τα δείτε σε περισσότερες από μια σελίδες πατώντας τα βελάκια στο κάτω μέρος δεξιά του πίνακα.

Το υλικό είναι για πολλές και διάφορες τάξεις οπότε θα πρέπει να διαλέξει ο / η εκπαιδευτικός αφού δει το περιεχόμενο. Για να δείτε το περιεχόμενο απλά κάνετε κλικ με το αριστερό κουμπί στο ποντίκι. Για να τα κατεβάσετε το δεξί και επιλέγουμε το ‘Save Link As’.

Just right-click and select ‘Save Link As’ to save or left-click in order to view the content of each attachment before downloading.

LineTitleDescriptionDownload
1Ενεστώτας (jpg)Ασκήσεις για να μάθουν τα παιδιά τον Ενεστώτα
2Καταλήξεις 1 (jpg)Καταλήξεις λέξεων σε -ι -η -ης
3Καταλήξεις 2 και άρθρα (jpg)Καταλήξεις λέξεων και άρθρα μπροστά από τα ουσιαστικά
4Καταλήξεις 3 (jpg)Καταλήξεις λέξεων και ορθογραφία
5Συλλαβές 1 (jpg)Συμπλήρωμα διάφορων συλλαβών σε λέξεις
6Αναγνωρίζω λέξεις 1 (jpg)Αναγνώριση και ταύτιση λέξεων με εικόνες - Word matching
7Αναγνωρίζω λέξεις 2 (jpg)Αναγνώριση και ταύτιση λέξεων με εικόνες
8Βρίσκω λέξεις 1 (jpg)Κόβω τις εικόνες και τις βάζω σε ομάδες ανάλογα με το δίφθογγο ΝΤ ΤΣ κλπ
9Βρίσκω λέξεις 2 (jpg)Βάζω κύκλο γύρω από τις σωστές λέξεις
10Συλλαβές 2 (jpg)Χρωματίζω τις συλλαβές
11Συλλαβές 3 (jpg)Διαλέγω συλλαβές, τις κόβω και γράφω τις λέξεις σωστά
12Κλίση επιθέτων (jpg)Κλίση επιθέτων με κατάληξη του ΠΟΛΥΣ, ΠΟΛΛΗ, ΠΟΛΥ
13Δίφθογγος ΤΣ (jpg)Άσκηση βάζοντας κύκλο γύρω από τα ΤΣ
14Δίφθογγος ΜΠ (jpg)Άσκηση βάζοντας κύκλο γύρω από τα ΜΠ
15Δίφθογγος ΝΤ (jpg)Άσκηση βάζοντας κύκλο γύρω από τα ΝΤ
16Δίφθογγος ΠΡ (jpg)Άσκηση βάζοντας κύκλο γύρω από τα ΠΡ
17Σύμφωνα - Φωνήεντα - Φθόγγοι (pdf)Εργασίες με τα σύμφωνα, τα φωνήεντα, τους φθόγγους και κρυπτόλεξο
18Άρθρα 1 (jpg)Άσκηση λέξεων ΤΙΣ και ΤΗΣ
19Άρθρα 2 (jpg)Άσκηση λέξεων ΤΟΝ και ΤΩΝ
20Τονισμός (jpg)Άσκηση τονισμού των λέξεων ΠΟΥ και ΠΩΣ
21Ρήμα ΕΙΜΑΙ (jpg)Καρτέλα με την κλίση του ρήματος ΕΙΜΑΙ
22Ρήματα σε -ει -ω (jpg)Συμπληρώνω τις καταλήξεις ρημάτων σε -ει και -ω
23Ρήματα σε -ώνω (jpg)Συμπληρώνω τις καταλήξεις ρημάτων σε -ώνω
24Ρήματα σε -ίζω (jpg) (jpg)Συμπληρώνω τις καταλήξεις ρημάτων σε -ίζω
25Ρήματα σε -ω (jpg)Συμπληρώνω τις καταλήξεις ρημάτων σε -ω
26Διαγώνισμα Δημοτικού (pdf)Διαγώνισμα αξιολόγησης δημοτικού
27Διαγώνισμα Γυμνασίου 1 (pdf)Διαγώνισμα αξιολόγησης Γυμνασίου
28Διαγώνισμα Γυμνασίου 2 (pdf)Διαγώνισμα αξιολόγησης Γυμνασίου
29Μάθημα άρθρα (pdf)Εργασία για τα άρθρα και ουσιαστικά για το Δημοτικό (2 σελίδες)
30Μάθημα σύμφωνα (pdf)Τα δίψηφα σύμφωνα (φθόγγοι), εργασία Δημοτικού
31Μάθημα χρόνοι (pdf)Χρόνοι Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος, Μέλλοντας ενεργητικής φωνής των ρημάτων (Γυμνάσιο)
32Μάθημα φωνηέντων (pdf)Εργασία για τα φωνήεντα (2 σελίδες, Δημοτικό)
33Μάθημα αριθμών (pdf)Εκμάθηση των αριθμών σε μικρές τάξεις Δημοτικού
34Σημεία στίξης 1 (jpg)Εκμάθηση των σημείων στίξης (ερωτηματικό, θαυμαστικό, τελεία)
35Σημεία στίξης 2 (jpg)Εκμάθηση των σημείων στίξης (ερωτηματικό, θαυμαστικό, τελεία) με ασκήσεις
36Ουδέτερα (pdf)Εργασία για τα ουδέτερα ονόματα και το άρθρο 'το'
37Άρθρα με κρυπτόλεξο (pdf)Εργασία για την οικογένεια με άρθρα, κρυπτόλεξο, μικρά κεφαλαία γράμματα
38To ρήμα Είναι (pdf)Ασκήσεις με το ρήμα "είναι"
39Ασκήσεις διφθόγγων (pdf)Ασκήσεις γραμματικής για τους διφθόγγους (2 σελίδες)
40Τα γένη των άρθρων - άρθρα με ασκήσεις (doc)Διδαχή των άρθρων και λίγα για τα ουσιαστικά
41Φωνήεντα, σύμφωνα, συνδυασμοί (pdf)Απλή άσκηση για να μάθουν να ξεχωρίζουν γράμματα και ήχους
42Επανάληψη (Revision) εργασίες αλφαβήτου, αριθμών (pdf)Απλές ασκήσεις για επανάληψη
43Χρόνοι των Ρημάτων (doc)Ασκήσεις για τους χρόνους των ρημάτων
44Το γράμμα Τ (pdf)Ασκήσεις για τη μάθηση του γράμματος Τ (2 σελίδες)
45Χρυσές λέξεις (pdf)Εργασία με λέξεις από το Α ως το ΣΤ
46To τραγούδι της Αλφαβήτας (pdf)Μαθαίνουν το αλφάβητο με εικόνες
47Tα δίψηφα σύμφωνα (pdf)Κάρτα με όλα τα δίψηφα σύμφωνα και παραδείγματα
48Τα ρήματα και οι χρόνοι (doc)Χρόνοι των ρημάτων (απλοί, Ενεστώτας, Παρατατικός), εργασία