Η Αλφαβήτα

Τα αρχεία αυτά βοηθούν στην εκμάθηση της Αλφαβήτας, κυρίως στην Προδημοτική (Prep) και στο Νηπιαγωγείο (Kinder).

Κάντε right-click με το ποντίκι (mouse) πάνω στις εικόνες στα δεξιά του πίνακα και επιλέξτε το ‘Save Link As’ για να τα κατεβάσετε.

Year levelTitleDescriptionDownload here
Prep - 1Αλφαβήτα ολόκληρη (jpg)Αλφαβήτα ολόκληρη σε εικόνες
Prep - 1Αλφαβήτα Α - Ζ (jpg)Αλφαβήτα από το Α ως το Ζ σε εικόνες
Prep - 1Αλφαβήτα Η - Μ (jpg)Αλφαβήτα από το Η ως το Μ σε εικόνες
Prep - 1Αλφαβήτα Ν - Σ (jpg)Αλφαβήτα από το Ν ως το Σ σε εικόνες
Prep - 1Αλφαβήτα Τ - Ω (jpg)Αλφαβήτα από το Τ ως το Ω σε εικόνες
Prep - 1Άσκηση Αλφαβήτας 1 (jpg)Άσκηση με το γράμμα Α
Το γράμμα Α
Prep - 1Αλφαβήτας 2 (jpg)Γράμματα της αλφαβήτας κι ένα σχέδιο
Prep - 1Πίνακας Αλφαβήτας 1 (jpg)Πίνακας με τα Μικρά γράμματα της αλφαβήτας
Prep - 1Πίνακας Αλφαβήτας 2 (jpg)Πίνακας με τα Κεφαλαία γράμματα της αλφαβήτας
Prep - KinderΠίνακας Αλφαβήτας 3 (jpg)Πίνακας με τα Κεφαλαία γράμματα της αλφαβήτας για να τα χρωματίσουν τα παιδιά
Prep - 3Άσκηση Αλφαβήτας 3 (jpg)Άσκηση αλφαβήτας, συμπληρώνω τα μικρά γράμματα που λείπουν
Prep - KinderΆσκηση γραμμών 1 (jpg)Άσκηση ένωσης διακεκομμένης γραμμής (join dots) που σχηματίζει πεταλούδα
Prep - KinderΆσκηση σειράς γραμμάτων 2 (jpg)Άσκηση ένωσης των γραμμάτων της αλφαβήτας
Prep - KinderΆσκηση σειράς γραμμάτων 3 (jpg)Άσκηση σειράς των μικρών γραμμάτων της αλφαβήτας
Prep - KinderΆδεια σελίδα (jpg)Άδεια σελίδα με γραμμές για να προδημοτική να μάθουν να γράφουν πάνω στις γραμμές
1 - 3Άσκηση ταύτισης 1 (jpg)Άσκηση να ταυτίζουμε γράμματα με χρώματα
1 - 3Άσκηση ταύτισης 2 (jpg)Άσκηση να ταυτίζουμε γράμματα και λέξεις με κεφαλαία και μικρά
1 - 3Άσκηση ταύτισης 3 (pdf)Άσκηση να ταυτίζουμε τα γράμματα μικρά με κεφαλαία
Prep-1Άσκηση αλφαβήτας (pdf)Άσκηση μάθησης της αλφαβήτας
1 - 3Κάρτα Αλφαβήτας (jpg)Κάρτα αλφαβήτας με ζώα και αντικείμενα