Μαθαίνω Ορθογραφία 2

Τα μαθήματα εδώ είναι 12. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να πάρουν ένα χαρτί και μολύβι και να γράψουν κάτω τις λέξεις και τις εργασίες που τους ζητάει το κάθε μάθημα.

Ακόμη μπορούν να κάνουν τις απαντήσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer) και να τις στείλουν στη δασκάλα στο email: zenon.education@gmail.com για να τις διορθώσει.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Leave a comment