Συλλαβισμός


Η σειρά εδώ εργασιών περιέχει απλές εργασίες που συμπληρώνουν τα παιδιά με γράμματα και συλλαβές. Ανοίξτε το αρχείο πρώτα και δείτε το πριν το κατεβάσετε για εργασία στην τάξη.

Here is a number of exercises for children to fill-in the letters and syllables. Open each file to inspect its content prior to printing for a class activity. Right-click and select ‘Save Link As’ to save.

[table id=11 /]


Απλές προτάσεις

[table id=13 /]