Χρώματα και Αριθμοί – Colors


Τα αρχεία εδώ περιλαμβάνουν ασκήσεις με χρώματα και αριθμούς. Συνεπώς είναι για τις μικρότερες τάξεις.

Το υλικό είναι για πολλές και διάφορες τάξεις οπότε θα πρέπει να διαλέξει ο / η εκπαιδευτικός αφού δει το περιεχόμενο. Για να δείτε το περιεχόμενο απλά κάνετε κλικ με το αριστερό κουμπί στο ποντίκι. Για να τα κατεβάσετε το δεξί και επιλέγουμε το ‘Save Link As’.

Just right-click and select ‘Save Link As’ to save or left-click in order to view the content of each attachment before downloading.

[table id=21/]