Ασκήσεις


Το φυλλάδιο αυτό δίνει στο δάσκαλο ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η διδαχή του θέματος της ταυτότητας χρησιμοποιώντας γράμματα και λέξεις. Η δραστηριότητες που προτείνει είναι κυρίως για εργασίες εντός της τάξης. Ο σκοπός είναι να έρθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε επαφή με […]

Ταυτότητα


Το μάθημα αυτό μπορεί να παραδοθεί σε μια ή δυο εβδομάδες, ανάλογα με την τάξη και το διαθέσιμο χρόνο. Το υλικό που υπάρχει εδώ αποτελείται από τρία εγχειρίδια

Επικοινωνία