Αλφαβήτα

To be used only for posts concerning the Alphabet


Το γράμμα ζήτα (κεφαλαίο Ζ, πεζό ζ) είναι το έκτο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ζ´ = 7 Σχετίζεται άμεσα με το γράμμα Z, z άλλων αλφαβήτων. Το αρχαίο ελληνικό είναι σύμφωνο που χαρακτηρίζεται διπλό

Αλφαβήτα – Το γράμμα Ζ


Το γράμμα δέλτα (κεφαλαίο Δ, πεζό δ) είναι το τέταρτο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στην ελληνική αναπαριστά στον φθόγγο ð (βλ.Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο). Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία δ´=4. Αντιστοιχεί στο γράμμα D,d του λατινικού αλφαβήτου και στο Д, д του κυριλλικού.

Αλφαβήτα – Το γράμμα Δ


Το γράμμα γάμμα (κεφαλαίο Γ, πεζό γ) είναι το τρίτο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία γ´ = 3 Έχει άμεση σχέση με το γράμμα G, g άλλων αλφαβήτων. Ας δούμε λοιπόν τον ΓΟΥΡΛΟΜΑΤΗ ΓΑΪΔΑΡΟ ( Big eye Donkey)

Αλφαβήτα – Το γράμμα ΓΤο γράμμα ωμέγα (παλαιά ονομασία: ὦ μέγα‧ κεφαλαίο Ω, πεζό ω) είναι το εικοστό τέταρτο και τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στα νέα ελληνικά αναπαριστά τον φθόγγο / ɔ / (βλ. ΔΦΑ), π.χ. κώμα, όπως και το όμικρον. Στα αρχαία ελληνικά η προφορά του ήταν διαφορετική: αναπαριστούσε τον φθόγγο /ɔː/, δηλ. προφερόταν σε διπλάσιο χρόνο, περίπου σαν διπλό όμικρον, γι' αυτό και ονομάζεται μακρό (ή μακρόχρονο) φωνήεν. Ας δούμε λοιπόν το ΩΡΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ (The Pretty Clock)

Αλφαβήτα – Το γράμμα Ω


Το βήτα (παλαιά γραφή: βῆτα· κεφαλαίο Β, πεζό β και ϐ) είναι το δεύτερο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στη νέα ελληνική αναπαριστά τον φθόγγο [v] (βλ. ΔΦΑ), π.χ. βήμα. Το β ανήκει στα σύμφωνα και είναι άφωνο, χειλικό και μέσο. Η σημερινή προφορά του ανάγεται στα ελληνιστικά χρόνια. Παλαιότερα η προφορά του έμοιαζε περισσότερο με τον φθόγγο που σήμερα αποδίδεται με το μπ [b] (βλ. ΔΦΑ), όπως στη λ. μπάλα. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία β´=2. Ας δούμε λοιπόν τον ΒΙΟΛΙΣΤΗ ΒΑΤΡΑΧΟ (Violinist Frog)

Αλφαβήτα – Το γράμμα Β


Το γράμμα λάμδα (επίσης λάμβδα) (κεφαλαίο Λ, πεζό λ) είναι το ενδέκατο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία λ´ = 30. Έχει άμεση σχέση με το γράμμα L,l άλλων αλφαβήτων. Ας δούμε λοιπόν το ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΕΝΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (Puffed / breathless Bus)

Αλφαβήτα – Το γράμμα ΛΤο γράμμα ιώτα (επίσης γιώτα) (κεφαλαίο Ι, πεζό ι) είναι το ένατο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ι´ = 10. Σε αρχαιότερο ελληνικό σύστημα αρίθμησης που ονομάζονταν ακροφωνικό είχε αριθμητική αξία I = 1. Έχει άμεση σχέση με το γράμμα I,i αλλά και με το J, j άλλων αλφαβήτων. Ας δούμε τώρα τον ΙΠΤΑΜΕΝΟ ΙΠΠΟΠΟΤΑΜΟ (Flying Hippo)

Αλφαβήτα – Το γράμμα Ι


Το γράμμα νι (επίσης νυ) (κεφαλαίο Ν, πεζό ν) είναι το δέκατο τρίτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ν´ = 50. Έχει άμεση σχέση με το γράμμα N,n άλλων αλφαβήτων. Ας δούμε τώρα τη ΝΤΡΟΠΑΛΗ ΝΤΟΜΑΤΑ (Shy tomato)

Αλφαβήτα – Το γράμμα Ν


Το γράμμα όμικρον (κεφαλαίο Ο, πεζό ο) είναι το δέκατο πέμπτο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ο´ = 70. Έχει άμεση σχέση με το γράμμα O, o άλλων αλφαβήτων. Ας δούμε τώρα τον ΟΝΕΙΡΟΠΑΡΜΕΝΟ ΟΡΕΙΒΑΤΗ (The Dreamer Climber)

Αλφαβήτα – Το γράμμα ΟΤο γράμμα κάππα (επίσης κάπα) (κεφαλαίο Κ, πεζό κ ή ϰ) είναι το δέκατο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία κ´ = 20. Έχει άμεση σχέση με το γράμμα K,k άλλων αλφαβήτων. Στις γλώσσες που χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο, όπως η αγγλική γλώσσα αντιστοιχεί είτε στο γράμμα C, c είτε στο K,k. Ας δούμε λοιπόν τις ΤΡΕΙΣ ΚΟΚΑΛΙΑΡΕΣ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ (Three skinny lollies)

Αλφαβήτα – Το γράμμα Κ