Ισοσύλλαβα – Ανισοσύλλαβα

Τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό αριθμό δεν αλλάζουν τον αριθμό συλλαβών λέγονται Ισοσύλλαβα, εκείνα που αλλάζουν τον αριθμό συλλαβών λέγονται Ανισοσύλλαβα.

Παράδειγμα:

Ισοσύλλαβο: Ο αετός (3 συλλαβές) – Οι αετοί (3 συλλαβές)

Ανισοσύλλαβο: Το όνομα (3 συλλαβές) – Τα ονόματα (4 συλλαβές)

Εξάσκηση:

Leave a Reply

Your email address will not be published.