Αγαπημένα παιδικά τραγούδια για τους μικρούς μας μαθητές του Kinder, Prep, Year 1 ή Year 2 ! Κάθε τραγουδάκι εδώ έχει κι ένα βίντεο που το ακολουθεί όπως και τα λόγια του τραγουδιού.

Οι δάσκαλοι μπορούν να τυπώσουν τα τραγούδια και να τα μάθουν στα παιδιά στην τάξη. Μετά να τους ζητήσουν να τα βρουν στην ιστοσελίδα της Σχολής Ζήνων και να τα τραγουδήσουν με τους γονείς τους.

Οι γονείς / γιαγιάδες / παππούδες μπορούν καθημερινά να βρίσκουν κι ένα νέο τραγούδι και να το τραγουδούν μαζί με τα παιδιά τους ηλικίας τεσσάρων έως επτά χρονών.

Τραγούδια