αριθμοί


Μάθημα 6 [hidepost] Μαθαίνουμε τους αριθμούς – Greek numbers [youtube]D6W2enpHqkE[/youtube] 1 = ένα 2 = δύο 3 = τρία 4 = τέσσερα 5 = πέντε 6 = έξι 7 = επτά 8 = οκτώ 9 = εννέα 10 = δέκα 11 = έντεκα 12 = δώδεκα 13 = δεκατρία 14 […]

Μάθημα 6 – Αριθμοί