βιολετα


Δεν περνάς κυρά Μαρία. Δεν περνάς δεν περνάς Δεν περνάς κυρά Μαρία. Δεν περνάς περνάς. Θα υπάγω εις τους κήπους, δεν περνώ, δεν περνώ θα υπάγω εις τους κήπους, δεν περνώ, περνώ. Τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, δεν περνάς τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, περνάς. Θα […]

Δεν περνάς κυρά Μαρία