Ζ


Το γράμμα ζήτα (κεφαλαίο Ζ, πεζό ζ) είναι το έκτο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ζ´ = 7 Σχετίζεται άμεσα με το γράμμα Z, z άλλων αλφαβήτων. Το αρχαίο ελληνικό είναι σύμφωνο που χαρακτηρίζεται διπλό

Αλφαβήτα – Το γράμμα Ζ