κήπος


Δεν περνάς κυρά Μαρία. Δεν περνάς δεν περνάς Δεν περνάς κυρά Μαρία. Δεν περνάς περνάς. Θα υπάγω εις τους κήπους, δεν περνώ, δεν περνώ θα υπάγω εις τους κήπους, δεν περνώ, περνώ. Τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, δεν περνάς τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, περνάς. Θα […]

Δεν περνάς κυρά Μαρία


Μια ωραία πεταλούδα μια ωραία πεταλούδα μια ωραία πεταλούδα σ’ ένα κάμπο μια φορά ζούσε κι ήταν μια χαρά. Λάμπουν κόκκινες πιτσίλες λάμπουν κόκκινες πιτσίλες λάμπουνκόκκινες πιτσίλες στα γαλάζια της φτερά στα γαλάζια της φτερά Όλο τον καιρό γυρίζει όλο τον καιρό γυρίζει όλο τον καιρό γυρίζει και τα άνθη […]

Μια ωραία πεταλούδα