Λ


Το γράμμα λάμδα (επίσης λάμβδα) (κεφαλαίο Λ, πεζό λ) είναι το ενδέκατο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία λ´ = 30. Έχει άμεση σχέση με το γράμμα L,l άλλων αλφαβήτων. Ας δούμε λοιπόν το ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΕΝΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (Puffed / breathless Bus)

Αλφαβήτα – Το γράμμα Λ