Ν


Το γράμμα νι (επίσης νυ) (κεφαλαίο Ν, πεζό ν) είναι το δέκατο τρίτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ν´ = 50. Έχει άμεση σχέση με το γράμμα N,n άλλων αλφαβήτων. Ας δούμε τώρα τη ΝΤΡΟΠΑΛΗ ΝΤΟΜΑΤΑ (Shy tomato)

Αλφαβήτα – Το γράμμα Ν