Ξ


Το γράμμα ξι (κεφαλαίο Ξ, πεζό ξ) είναι το δέκατο τέταρτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Αναπαριστά τον φθόγγο [ks] (βλ. ΔΦΑ), π.χ.ξένος. Το ξ είναι διπλό σύμφωνο, προκύπτει δηλαδή από συνδυασμούς δυο φθόγγων, ενός ουρανικού και ενός συριστικού: κ+σ γ+σ χ+σ Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ξ´=60.

Αλφαβήτα – Το γράμμα Ξ