πόδια


Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Χαρωπά τα δυο μου δάκτυλα χτυπώ μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ χαρωπά τα δυο μου δάκτυλα χτυπώ. Χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ […]

Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ