Τ


Το γράμμα ταυ (κεφαλαίο Τ, πεζό τ) είναι το δέκατο ένατο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία τ´=300. Το τ είναι άφωνο ουρανικό σύμφωνο. Αντιστοιχεί στο γράμμα T t του λατινικού αλφαβήτου. Ας δούμε τώρα το ΤΡΟΜΕΡΟ ΤΑΜΠΟΥΡΛΟ (Awesome drum)

Αλφαβήτα – Το γράμμα Τ