φεγγαράκι


Βγαίνει η βαρκούλα, βγαίνει η βαρκούλα του ψαρά από το περιγιάλι, βαρκούλα, βαρκούλα, από το περιγιάλι, βαρκούλα του ψαρά. Κι απλώνει ο ναύτης κι απλώνει ο ναύτης με χαρά τα δίχτυα του και πάλι, βαρκούλα, βαρκούλα, τα δίχτυα του και πάλι, βαρκούλα του ψαρά. Το φεγγαράκι, το φεγγαράκι το γιαλό […]

Βγαίνει η βαρκούλα