φτερά


Μια ωραία πεταλούδα μια ωραία πεταλούδα μια ωραία πεταλούδα σ’ ένα κάμπο μια φορά ζούσε κι ήταν μια χαρά. Λάμπουν κόκκινες πιτσίλες λάμπουν κόκκινες πιτσίλες λάμπουνκόκκινες πιτσίλες στα γαλάζια της φτερά στα γαλάζια της φτερά Όλο τον καιρό γυρίζει όλο τον καιρό γυρίζει όλο τον καιρό γυρίζει και τα άνθη […]

Μια ωραία πεταλούδα