Φ


Το φι (κεφαλαίο Φ, πεζό φ ή ϕ) είναι το εικοστό πρώτο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στη νέα ελληνική αναπαριστά τον φθόγγο [ϕ] (βλ. ΔΦΑ), π.χ. φωνή. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία φ´=500. Στο λατινικό αλφάβητο μεταγράφεται ως ph ή f.

Αλφαβήτα – Το γράμμα Φ