Φιλοσοφία


Στο Λεξικό Τριανταφυλλίδη βρίσκουμε την επεξήγηση για τη λέξη Αρετή – αρετή η [aretí] O29 : 1.(για πρόσ. ή πργ.) θετική ιδιότητα, προτέρημα, χάρισμα: Eίναι προικισμένος με πολλές αρετές. Δεν έχει καμιά ~ πάνω του. H ~ του μυθιστορήματος ήταν η συντομία. 2. ηθική τελειότητα, συμφωνία με την τρέχουσα ηθική: Σ΄ […]

Τι είναι Αρετή