Μια πανέμορφη μουσική παράσταση των μαθητών της Σχολής Ζήνων – Οκτώβριος 2019

 

31st March at Cyprus Community, Melbourne – Struggle for independence
25th March Flag Raising ceremony at Federation Square
Start of 2019 blessing by Helen Koutroulis
Our team of educators, always proud!

A picture from the performance
“HOMER’S ODYSSEY”
Annual Australian-Hellenic Memorial Schools’ Competition winners from Zenon Education with their Principal.
From left James Xydias (won top prize), Leah Karanikas, Georgiana Kokkonis, Dezi Kydas and Andrea Garivaldis (being so proud)

“I would like to advise you that the following students have won prizes whilst participating in the Hellenic Memorial Student School competition.” – Emmanuel Karvelas, organiser.