Μες στην ξενιτιά

– Επεράσατε τις μπόρες και όλες τις κακές τις ώρες, με μια βαλίτσα μοναχά ήρθατε στην ξενιτιά, δάκρυα ρίξατε πολλά …