Αλφαβήτα – To γράμμα Α

Το γράμμα Α…. Το πρώτο γράμμα του Ελληνικού Αλφαβήτου. Παρέμεινε σε αυτή τη θέση σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα το γράμμα Α είχε τρεις υποστάσεις ως πρώτο γράμμα του αλφαβήτου, ως το πρώτο αριθμητικό και ως πρώτη νότα στη μουσική. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία α´ = 1 και ˏα = 1.000.

Ας δούμε τώρα την ΑΧΤΕΝΙΣΤΗ ΑΓΕΛΑΔΑ (Unkempt Cow)