Αινίγματα Παροιμίες

Εδώ έχουμε καρτέλες με αρκετά Αινίγματα (riddles) και Παροιμίες (proverbs) για χρήση στην τάξη όπου θα μπορούμε να τις εξηγήσουμε ή και να βάλουμε τα παιδιά να γράψουν μια ιστορία γι’ αυτές. Απευθύνονται μάλλον σε παιδιά του Γυμνασίου.

Η Αλφαβήτα

Τα αρχεία αυτά βοηθούν στην εκμάθηση της Αλφαβήτας, κυρίως στην Προδημοτική (Prep) και στο Νηπιαγωγείο (Kinder). Κάντε right-click με το ποντίκι (mouse) πάνω στις εικόνες στα δεξιά του πίνακα και επιλέξτε το ‘Save Link As’ για να τα κατεβάσετε.

Κρυπτόλεξα – Crosswords

Τα κρυπτόλεξα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τέλος της διδαχής του ανάλογου μέρους του λόγου και της γραμματικής. Για να τα κατεβάσετε και να εκτυπώσετε όσα θέλετε για τις ανάγκες σας απλά κάντε right-click στην εικόνα στη δεξιά πλευρά του πίνακα πιο κάτω.

Σταυρόλεξα / Crosswords

Αυτά τα σταυρόλεξα είναι για τους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεων του Δημοτικού Year 2 – Year 6. Για να τα ανοίξετε απλά κάνετε κλικ πάνω στην εικόνα του κάθε σταυρόλεξου.

Διδακτικά πακέτα

Το υλικό αυτό που είναι για το Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα αναρτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μπορούμε να κατεβάσουμε οποιοδήποτε από τα αρχεία μας χρησιμεύει στη μάθηση κυρίως της Γλώσσας που ενδιαφέρει το Σχολείο μας, της Ιστορίας κλπ για την τάξη που διδάσκουμε.

Επικοινωνία – Communication

Το μάθημα αυτό μπορεί να παραδοθεί σε μια ή δυο εβδομάδες, ανάλογα με την τάξη και το διαθέσιμο χρόνο. Το υλικό που υπάρχει εδώ αποτελείται από τρία εγχειρίδια