Εξάσκηση επιθέτων

Εξάσκηση 1 – δύσκολο

Εξάσκηση 2 – πολύ δύσκολο

Leave a Reply

Your email address will not be published.