Εορτές

Η σειρά εδώ εργασιών περιέχει απλές και λίγο προχωρημένες εργασίες που συμπληρώνουν τα παιδιά  Ανοίξτε το αρχείο πρώτα και δείτε το πριν το κατεβάσετε για εργασία.

Here is a number of exercises for children to fill-in on special event days through the year. Open each file to inspect its content prior to printing. Right-click and select ‘Save Link As’ or ‘Save Image As…’ to save.

LineCategoryDescriptionDownload
1ΠάσχαΠάσχα και γράμματα - ασκήσεις - Letters about Easter
2ΠάσχαΠάσχα και κρυπτόλεξο - Find the hidden words
3ΠάσχαΠάσχα και Λέξεις που αρχίζουν από... - Words starting with...
4ΠάσχαΠάσχα και κρυπτόλεξο - Find the hidden words
5ΠάσχαΠάσχα και τι κάνουμε - What we do at Easter
6ΠάσχαΠάσχα εργασίες - Worksheet for Easter
7ΠάσχαΠάσχα τετράδιο χρωματισμού - Easter and colouring in
8ΠάσχαΠάσχα και κουλουράκια - Easter and koulourakia (easter bisquits)
9ΠάσχαΉρθε το Πάσχα - Easter has arrived
10ΠάσχαΧρωματίζουμε τα αυγά - Coloring the eggs
11ΠάσχαΠασχαλινό καλάθι - Easter basket
12ΠάσχαΠασχαλινό καλάθι με αυγά - Easter basket with eggs for coloring in