Τα χεράκια δεξιά

Τα χεράκια δεξιά
Τα χεράκια αριστερά
Πάνω τα χεράκια
Κάτω τα χεράκια

Τα χεράκια μου στη μέση
το παιχνίδι πώς μ’ αρέσει
Τώρα πάλι θα κρατήσω
Το ένα μπρος και τ’ άλλο πίσω.
Τραλαλά, τι χαρά…

Το κεφάλι δεξιά
Το κεφάλι αριστερά
Πάνω το κεφάλι
Κάτω το κεφάλι

Τα χεράκια τώρα βάζω
Τα αυτάκια μου σκεπάζω…
Θα με δείτε τώρα πάλι
Πώς κουνάω το κεφάλι
Δεξιά κι αριστερά
Δεξιά κι αριστερά.