Μαθαίνω Ορθογραφία 2

Recommended for Years 4, 5, 6

Τα μαθήματα εδώ είναι 12. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να πάρουν ένα χαρτί και μολύβι και να γράψουν κάτω τις λέξεις και τις εργασίες που τους ζητάει το κάθε μάθημα. (students should get pen and paper to write down words)

Ακόμη μπορούν να κάνουν τις απαντήσεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer) και να τις στείλουν στη δασκάλα στο email: zenon.education@gmail.com για να τις διορθώσει. (you can even send the work to Zenon Education for correction by our teachers)

Μαθαίνω ορθογραφία 2 (learn spelling 2 ppt)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.