Χρόνοι ρημάτων – ασκήσεις

Χρόνοι Ρημάτων (Ενεστώτας – Αόριστος/Παρατατικός – Μέλλοντας ) Present, Past, Future

Verbs, like in English, are divided into Participles (Present, Past, Future). In Greek we call them (Present= Ενεστώτας, Past = Αόριστος/Παρατατικός, Future = Μέλλοντας). Αόριστος defines something happened once in the past, while Παρατατικός defines something that was happening continuously in the past. Here we look at verbs Είμαι ( I am ) / Έχω ( I have)

Leave a Reply

Your email address will not be published.