Αινίγματα Παροιμίες

Εδώ έχουμε καρτέλες με αρκετά Αινίγματα (riddles) και Παροιμίες (proverbs) για χρήση στην τάξη όπου θα μπορούμε να τις εξηγήσουμε ή και να βάλουμε τα παιδιά να γράψουν μια ιστορία γι’ αυτές. Απευθύνονται μάλλον σε παιδιά του Γυμνασίου.

Just right-click on the image at the end of each table line.

Year levelTitleDescriptionDownload
6-10Αινίγματα 1 (jpg)Οκτώ απλά αινίγματα
6-10Αινίγματα 1 - λύσεις (jpg)Τα οκτώ πιο πάνω απλά αινίγματα με τις λύσεις τους
6-11Παροιμίες 1 (jpg)Δεκατέσσερις απλές παροιμίες
7-12Παροιμίες 2 (jpg)Δώδεκα πιο δύσκολες παροιμίες
7-12Παροιμίες 3 (jpg)Δεκαπέντε παροιμίες
7-12Γλωσσοδέτες (jpg)Επτά γλωσσοδέτες για παιδιά