Αλφαβήτα – Το γράμμα Κ

Ελληνικά

Το γράμμα κάππα (επίσης κάπα) (κεφαλαίο Κ, πεζό κ ή ϰ) είναι το δέκατο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία κ´ = 20. Έχει άμεση σχέση με το γράμμα K,k άλλων αλφαβήτων.

Στις γλώσσες που χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο, όπως η αγγλική γλώσσα αντιστοιχεί είτε στο γράμμα Cc είτε στο K,k.

Εδώ έχουμε το γράμμα ‘Κ’

English

Kappa (uppercase Κ, lowercase κ or ϰGreek: Κάππα) is the 10th letter of the Greek alphabet, used to represent the voiceless velar stop, or “k”, sound in Ancient and Modern Greek. In the system of Greek numerals it has a value of 20. It was derived from the Phoenician letter Kaph. Letters that arose from kappa include the Roman Kand Cyrillic К.

Greek proper names and placenames containing kappa are often written in English with “c” due to contemporary rendering into the Latin alphabet by ancient Romans. However, modern transliteration of the Greek language invariably use the letter “k”. Compare ΚυνοσκεφαλαιCynoscephalae (ancient placename); κυνος κεφαλαιkunos kephalai (phrase), meaning “dog‘s heads“.

Here we have the letter “K”

Video

Ας δούμε τώρα τις “Τρεις Κοκκαλιάρες Καραμέλες”