Αλφαβήτα – Το γράμμα Β

Ελληνικά

Το βήτα (παλαιά γραφή: βῆτα· κεφαλαίο Β, πεζό β και ϐ) είναι το δεύτερο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στη νέα ελληνική αναπαριστά τον φθόγγο [v] (βλ. ΔΦΑ), π.χ. βήμα. Το β ανήκει στα σύμφωνα και είναι άφωνοχειλικό και μέσο. Η σημερινή προφορά του ανάγεται στα ελληνιστικά χρόνια. Παλαιότερα η προφορά του έμοιαζε περισσότερο με τον φθόγγο που σήμερα αποδίδεται με το μπ [b] (βλ. ΔΦΑ), όπως στη λ. μπάλα. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία β´=2.

Το Β αντιστοιχεί στο γράμμα Bb του λατινικού αλφαβήτου και στα В, в και Б, б του κυριλλικού, τα οποία προήλθαν από το ελληνικό βήτα. Στο λατινικό αλφάβητο μεταγράφεται ως b, ή πολλές φορές ως v όπου θεωρείται ότι αποδίδει τη νεοελληνική προφορά.

Εδώ έχουμε το γράμμα “Β”

English

Beta (uppercase Β, lowercase β) is the second letter of the Greek alphabet. In Ancient Greek, beta represented the voiced bilabial plosive /b/. In Modern Greek, it represents the voiced labiodental fricative /v/.

The letter Beta was derived from the Phoenician letter Beth Beth. Letters that arose from Beta include the Roman letter ⟨B⟩ and the Cyrillic letters ⟨Б⟩ and ⟨В⟩.

In the system of Greek numerals Beta has a value of 2.

Here we have the letter “Β”

Video

Ας δούμε τώρα τον “Βιολιστή Βάτραχο”

Μια πρωτότυπη σειρά κινουμένων σχεδίων που στοχεύει στη μάθηση μέσα από την ψυχαγωγία. Η γνωριμία του παιδιού με τα γράμματα και τους ήχους της γλώσσας γίνεται μέσα από 24 έμμετρες χιουμοριστικές, σουρεαλιστικές ιστορίες, οι οποίες συνδυάζουν την παιδαγωγική με την παραμυθική και την τηλεοπτική γλώσσα. Το κάθε επεισόδιο λειτουργεί σε ένα πλαίσιο διαθεματικής και ολιστικής προσέγγισης της γνώσης στηρίζοντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα με μία καινοτόμο, πρωτότυπη και ελκυστική διάσταση.


Ζωγραφιά

Δώστε στο παιδί να μπογιατίσει αυτή τη ζωγραφιά αφού την εκτυπώσετε (right-click of mouse and select ‘Save Link As’)

bhta