Αλφαβήτα – Το γράμμα Δ

Ελληνικά

Το γράμμα δέλτα (κεφαλαίο Δ, πεζό δ) είναι το τέταρτο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στην ελληνική αναπαριστά στον φθόγγο ð (βλ. Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο). Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία δ´= 4.

Αντιστοιχεί στο γράμμα D,d του λατινικού αλφαβήτου και στο Дд του κυριλλικού.

Εδώ έχουμε το γράμμα “Δ”

English

Delta (uppercase Δ, lowercase δ; δέλτα; Modern Greek [ˈðelta] dhélta) is the fourth letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals it has a value of 4. It was derived from the Phoenician letter Dalet. Letters that come from delta include Latin D and Cyrillic Д.

river delta (originally, the Nile River delta) is so named because its shape approximates the upper-case letter delta (the shape is a triangle).

In Ancient Greek, it represented a voiced dental plosive /d/. In Modern Greek, it represents a voiced dental fricative /ð/, like the “th” in “that” or “this”. It is romanized as d or dh.

Here we have the letter “Δ”

Εργασία

Εργασία 4 σελίδων για το γράμμα Δ. Μπορείτε να την τυπώσετε και να την κάνουν τα παιδιά.

Video