Αλφαβήτα – Το γράμμα Θ

Ελληνικά

Το γράμμα θήτα (κεφαλαίο Θ, πεζό θ ή ϑ) είναι το όγδοο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου.

Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία θ´ = 9 Προήλθε από το φοινικικό γράμμα teth, που στα φοινικικά σήμαινε τροχός.

Στην Αγγλική γλώσσα συνήθως σχετίζεται με το th.

Εδώ έχουμε το γράμμα “Θ”

English

Theta (uppercase Θ, lowercase θ or ϑ;[1] Ancient Greek θῆτα [tʰɛ̂ːta]Modern Greek θήτα [ˈθita]UK: /ˈθiːtə/US: /ˈθeɪtə/) is the eighth letter of the Greek alphabet, derived from the Phoenician letter Teth. In the system of Greek numerals it has a value of 9.

In Greek it is pronounced as the ‘th’ in the word ‘theme’.

Here we have the letter “Θ”

Video