Αλφαβήτα – Το γράμμα Μ

Ελληνικά

Το γράμμα μι (επίσης μυ) (κεφαλαίο Μ, πεζό μ) είναι το δωδέκατο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Το μ είναι σύμφωνοέρρινο ημίφωνο.

Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία μ´=40. Αντιστοιχεί στο γράμμα M m άλλων αλφαβήτων.

Εδώ έχουμε το γράμμα “Μ”

English

Mu (uppercase Μ, lowercase μAncient Greek μῦ [mŷː]), Modern Greek μι or μυ [mi]) is the 12th letter of the Greek alphabet.

In Greek it is pronounced as “Me”.

In the system of Greek numerals it has a value of 40. Mu was derived from the Egyptian hieroglyphic symbol for water which had been simplified by the Phoenicians and named after their word for water. Letters that arose from mu include the Roman M and the Cyrillic М.

Here we have the letter “M”

Video