Αλφαβήτα – Το γράμμα Ξ

Ελληνικά

Το γράμμα ξι (κεφαλαίο Ξ, πεζό ξ) είναι το δέκατο τέταρτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Αναπαριστά τον φθόγγο [ks] (βλ. ΔΦΑ), π.χ.ξένος.

Το ξ είναι διπλό σύμφωνο, προκύπτει δηλαδή από συνδυασμούς δυο φθόγγων, ενός ουρανικού και ενός συριστικού:

  • κ+σ
  • γ+σ
  • χ+σ

Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ξ´=60.

Στο Λατινικό αλφάβητο αντιστοιχεί με το X, x, καθώς σε κάποιες περιοχές κατά την αρχαιότητα το γράμμα Χ, χ του ελληνικού αλφαβήτου συμβόλιζε τον φθόγγο /κσ/ και όχι το /χ/, όπως συμβαίνει σήμερα. Έτσι, για τη μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο ελληνικών λέξεων που το περιέχουν χρησιμοποιείται παραδοσιακά το X, x, αλλά και το ks (πιο πρόσφατα). Το Ξ υιοθετήθηκε στο πρώιμο κυριλλικό αλφάβητο ως Ѯ, ѯ(ksi ή ксі ή кси), κυρίως για λέξεις δανεισμένες από τα ελληνικά.

Εδώ έχουμε το γράμμα “Ξ”

English

Xi (uppercase Ξ, lowercase ξ) is the 14th letter of the Greek alphabet. It is pronounced [ˈksi] in Modern Greek, and generally /ˈzaɪ/ or /ˈsaɪ/ in English.[1] In the system of Greek numerals, it has a value of 60.

Xi is not to be confused with the letter chi, which gave its form to the Latin letter X.

Here we have the letter “Ξ”

Video