Αλφαβήτα – Το γράμμα Ο

Ελληνικά

Το γράμμα όμικρον (κεφαλαίο Ο, πεζό ο) είναι το δέκατο πέμπτο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ο´ = 70

Έχει άμεση σχέση με το γράμμα Oo άλλων αλφαβήτων.

Εδώ έχουμε το γράμμα ‘Ο’

English

Omicron (uppercase Ο, lowercase ο, literally “small o”: Όμικρον, o mikron, micron meaning ‘small’ in contrast to omega) is the 15th letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals it has a value of 70. It is rarely used in mathematics because it is indistinguishable from the Latin letters O, o and easily confused with the digit 0. This letter is derived from the Phoenician letter Ayin. Inmodern Greek, omicron represents the sound [ɔ]. Letters that arose from omicron include Roman O and Cyrillic O.

The upper-case letter of omicron (O) was originally used in mathematics as a symbol for Big O notation, representing the asymptotic rate of growth of a function.

Here we have the letter “O”

Video

Ας δούμε τώρα τον “Ονειροπαρμένο Ορειβάτη”


Words