Αλφαβήτα – Το γράμμα Φ

Ελληνικά

Το φι (κεφαλαίο Φ, πεζό φ ή ϕ) είναι το εικοστό πρώτο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στη νέα ελληνική αναπαριστά τον φθόγγο [ϕ] (βλ.ΔΦΑ), π.χ. φωνή.

Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία φ´=500.

Στο λατινικό αλφάβητο μεταγράφεται ως ph ή f.

Εδώ έχουμε το γράμμα “Φ”

English

Phi (uppercase Φ, lowercase φ, or math symbol ϕ), pronounced /ˈfaɪ/ fy or sometimes /ˈfiː/ fee in English,[1] and [ˈfi] in modern Greek, is the 21st letter of the Greek alphabet. In modern Greek, it represents [f], a voiceless labiodental fricative.

In Ancient Greek it represented[pʰ], an aspirated voiceless bilabial plosive (from which English ultimately inherits the spelling “ph” in words derived from Greek). In the system of Greek numerals it has a value of 500 (φʹ) or 500,000 (͵φ). The Cyrillic letter Ef (Ф, ф) arose from Φ.

Here we have the letter “Φ”

VideoΖωγραφιά

Δώστε στο παιδί να μπογιατίσει αυτή τη ζωγραφιά αφού την εκτυπώσετε (right-click of mouse and select ‘Save Link As’)

FI