Αλφαβήτα – Το γράμμα Χ

Ελληνικά

Το γράμμα χι (κεφαλαίο Χ, πεζό χ) είναι το εικοστό δεύτερο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Αναπαριστά τον φθόγγο x (βλ. ΔΦΑ), π.χ. χαρά. Όπως το Φ και το Ψ, το Χ προστέθηκε στο αλφάβητο από τους Έλληνες και δεν έχει κάποιο αντίστοιχο στο φοινικικό αλφάβητο.

Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία χ=600. Σε παλαιότερο ελληνικό αριθμητικό σύστημα, το ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης, συμβόλιζε τον αριθμό χίλια.

Σε παλαιότερα ελληνικά αλφάβητα είχε χρησιμοποιηθεί και για τον συμβολισμό του «ξ». Γι αυτό ο χαρακτήρας αντιστοιχεί στο λατινικό X, x, που αναπαριστά βασικά τον ήχο ks. Για τη μεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο ελληνικών λέξεων που το περιέχουν χρησιμοποιείται, ως επί το πλείστον, ο συνδυασμός ch.

Εδώ έχουμε το γράμμα “Χ”

English

Chi (uppercase Χ, lowercase χ; Greek: χι) is the 22nd letter of the Greek alphabet, pronounced as /he/ in English.
X has the equivalent pronunciation of the letter H in the English alphabet, only a little heavier.

Here we have the letter “X”

Video