Αλφαβήτα – Το γράμμα Ψ

Ελληνικά

Το γράμμα ψι (παλαιά γραφή: ψῖ· κεφαλαίο Ψ, πεζό ψ) είναι το εικοστό τρίτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Είναι διπλό σύμφωνο που προκύπτει από συνδυασμούς δυο φθόγγων: π+σ ή β+σ ή φ+σ, δηλαδή ενός χειλικού συμφώνου με το σίγμα. Στα ελληνικά, από την αρχαιότητα, αναπαριστά τον φθόγγο /ps/ (βλ. ΔΦΑ), π.χ. άψητος. Όπως το Φ και το Χ, το Ψ προστέθηκε στο αλφάβητο από τους Έλληνες και δεν έχει κάποιο αντίστοιχο στο φοινικικό αλφάβητο.

Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ψ´=700. Το γράμμα που προηγείται, το χ΄, αντιστοιχεί στο 600, και το ω΄, που έπεται, στο 800.

Στο λατινικό αλφάβητο δεν υπάρχει αντίστοιχο γράμμα. Στις λέξεις – δάνεια από τα ελληνικά αποδίδεται με το ps, παραδείγματος χάρινPsychologia. Στο κυριλλικο αλφάβητο υπήρχε ως Ѱ ѱ στην πρώιμη μορφή του, αλλά αργότερα καταργήθηκε και η χρήση του περιορίστηκε σε εκκλησιαστικά κείμενα.

Εδώ έχουμε το γράμμα “Ψ”

English

Psi (uppercase Ψ, lowercase ψ; pronounced /ˈsaɪ/ sigh) is the 23rd letter of the Greek alphabet and has a numeric value of 700. In bothClassical and Modern Greek, the letter indicates the combination /ps/ (like in English “lapse”).

The letter was adopted into the Old Italic alphabet, and its shape is continued into the Algiz rune of the Elder Futhark. Psi was also adopted into the early Cyrillic alphabet as Ѱ. In Greek loanwords in Latin and modern languages with Latin alphabets, Psi is usually transliterated as “ps”. In English, due to phonotactic constraints, its pronunciation is usually simplified to /s/ at the beginning of a word.

Here we have the letter “Ψ”

Video

Ζωγραφιά

PSI