Αλφαβήτα – Το γράμμα Ω

Ελληνικά

Το γράμμα ωμέγα (παλαιά ονομασία: ὦ μέγα‧ κεφαλαίο Ω, πεζό ω) είναι το εικοστό τέταρτο και τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Στα νέα ελληνικά αναπαριστά τον φθόγγο / ɔ / (βλ. ΔΦΑ), π.χ. κώμα, όπως και το όμικρονΣτα αρχαία ελληνικά η προφορά του ήταν διαφορετική: αναπαριστούσε τον φθόγγο /ɔː/, δηλ. προφερόταν σε διπλάσιο χρόνο, περίπου σαν διπλό όμικρον, γι’ αυτό και ονομάζεται μακρό (ή μακρόχρονο) φωνήεν.

Στο ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ω´=800. Την επόμενη αριθμητική αξία (στην κλίμακα των εκατοντάδων) την έχει τοδίσιγμα ( Ϡ ϡ) ϡ´=900 και την προηγούμενη το ψ (700).

Στο λατινικό αλφάβητο αντιστοιχεί στο O o. Στο πρώιμο κυριλλικό αλφάβητο υιοθετήθηκε ως Ѡ, ѡ αλλά σταδιακά η χρήση του περιορίστηκε.

Εδώ έχουμε το γράμμα “Ω”

English

Omega (majusculeΩminusculeωGreek Ωμέγα) is the 24th and last letter of the Greek alphabet. In the Greek numeric system, it has a value of 800. The word literally means “great O” (ō mega, mega meaning ‘great’), as opposed to omicron, which means “little O” (o mikron, micron meaning “little”). This name is Byzantine; in Classical Greek, the letter was called ō (ὦ), whereas the omicron was called ou (οὖ). The form of the uppercase letter derives from that of an omicron (Ο) broken up at the side (Greek Omega 09.svg), with the edges subsequently turned outwards (Greek Omega 05.svgGreek Omega 03.svgGreek Omega 07.svg). The modern lowercase shape goes back to the uncial form Greek uncial Omega.svg, a form that developed during the 3rd century BC in ancient handwriting on papyrus, from a flattened-out form of the letter (Greek Omega 08.svg) that had its edges curved even further upwards.

Phonetically, the Ancient Greek Ω is a long open-mid o [ɔː], equal to the vowel of British English raw. In Modern Greek Ω represents the same sound as omicron. The letter omega is transcribed ō or simply o.

Omega (the last letter of the Greek alphabet) is often used to denote the last, the end, or the ultimate limit of a set, in contrast to alpha, the first letter of the Greek alphabet. In the New Testament book of Revelation, God is declared to be the “alpha and omega, the beginning and the end, the first and the last”.

Omega was also adopted into the early Cyrillic alphabet. See Cyrillic omega (Ѡ, ѡ). A Raetic variant is conjectured to be at the origin or parallel evolution of the Elder Futhark.

Omega was also adopted into the latin Alphabet, as as a letter of the 1982 revision to the African reference alphabet, it has had little use. See Latin omega.

Here we have the letter “Ω”

video

Ας δούμε τώρα το “Ωραίο Ωρολόγιο”

Το Ωραίο Ωρολόγιο

Ζωγραφιά

Δώστε στο παιδί να μπογιατίσει αυτή τη ζωγραφιά αφού την εκτυπώσετε (right-click of mouse and select ‘Save Link As’)

OMEGA

Εργασία