Απλός διάλογος – Χαίρετε

A simple dialogue: “A Greeting”

– Καλημέρα. (good morning)
– Καλημέρα.
( ” ” )
– Πώς σε λένε;
(what is your name?)
– Με λένε Άννα, πώς σε λένε;
(My name is Anna, what is your name?)
– Με λένε Νίκο.
(My name is Niko)
– Γεια σου.
(good bye)
– Γεια σου.
(good bye)

  1. Ακούστε το διάλογο όσες περισσότερες φορές χρειάζεται για να το μάθετε. (Listen to the dialogue on video as many times as necessary repeating it yourself each time)
  2. Αντιγράψτε σε χαρτί τα λόγια και διαβάστε τα φωναχτά. (Write down the words and read it aloud, repeating as many times as necessary)

Leave a Reply

Your email address will not be published.