Δεν περνάς κυρά Μαρία

Δεν περνάς κυρά Μαρία. Δεν περνάς δεν περνάς
Δεν περνάς κυρά Μαρία. Δεν περνάς περνάς.
Θα υπάγω εις τους κήπους, δεν περνώ, δεν περνώ
θα υπάγω εις τους κήπους, δεν περνώ, περνώ.
Τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, δεν περνάς
τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, περνάς.
Θα διαλέξω δυο βιολέτες(*), δεν περνώ, δεν περνώ
Θα διαλέξω δυο βιολέτες, δεν περνώ, περνώ
Τι θα κάνεις τις βιολέτες, δεν περνάς, δεν περνάς
Τι θα κάνεις τις βιολέτες, δεν περνάς, περνάς.
Θα τις δώσω στην καλή(**) μου, δεν περνώ, δεν περνώ
θα τις δώσω στην καλή μου, δεν περνώ, περνώ.
Και ποια είναι η καλή σου, δεν περνάς, δεν περνάς
και ποια είναι η καλή σου, δεν περνάς, περνάς.
Η καλή μου είναι η [όνομα](***) δεν περνώ, δεν περνώ
η καλή μου είναι η [όνομα], δεν περνώ, περνώ.
Και ποια άλλη είναι καλή σου, δεν περνάς, δεν περνάς
και ποια άλλη είναι καλή σου, δεν περνάς, περνάς.
Η καλή μου είναι η δασκάλα δεν περνώ, δεν περνώ
η καλή μου είναι η δασκάλα, δεν περνώ, περνώ.
Και ποια άλλη είναι καλή σου, δεν περνάς, δεν περνάς
και ποια άλλη είναι καλή σου, δεν περνάς, περνάς.
Η καλή μου είναι όλη η τάξη δεν περνώ, δεν περνώ
η καλή μου είναι όλη η τάξη, δεν περνώ, περνώ.

* βιολέτες είναι λολούδια
** καλή εννοεί τη φίλη της
*** όνομα μπορεί να μπει το όνομα της φίλης