Διάλογος – παιδιών

Το θέμα προς συζήτηση είναι –

Τι κάνουν οι γονείς για μας

Όλοι οι μαθητές μπορούν να σχολιάσουν το θέμα.