Διαγωνίσματα

Τα αρχεία εδώ περιέχουν υλικό για διαγωνίσματα, είτε αυτά που κατά καιρούς έκαναν οι εκπαιδευτικοί της Σχολής Ζήνων είτε από τρίτους. Μπορείτε να τα ξαναχρησιμοποιήσετε για την ανάλογη τάξη. Θα είναι καλά αν οι εκπαιδευτικοί μας κάνουν κάποιο νέο διαγώνισμα να μας το δώσουν να το προσθέσουμε εδώ έτσι ώστε μελλοντικά να υπάρχει.

Just right-click on the image to the right of the table in order to download and left-click in order to see the contents.

Year levelTitleDescriptionDownload
6 - 10Διαγώνισμα 1 (pdf)Διαγώνισμα πρώτου εξαμήνου (Semester 1 exam)
5 - 7Διαγώνισμα 2 (pdf)Διαγώνισμα δευτέρου τριμήνου (term 3 exam)
7 - 11Διαγώνισμα 3 (pdf)Αξιολόγηση ενότητας 1 - από Ελλάδα (ξεχωρίζουν ουσιαστικά και ρήματα)
10 - 12Διαγώνισμα 4 (pdf)Αξιολόγηση ενότητας 2 - από Ελλάδα (ξεχωρίζουν ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα)
2 - 3Διαγώνισμα 5 (doc)Διαγώνισμα πρώτου τριμήμου (term 1) για τη Β' τάξη (Year 2) με αγγλικές ερμηνείες
1Διαγώνισμα 6 (pdf) Διαγώνισμα για την Α' τάξη, μέρες, χρώματα, αριθμοί, αλφαβήτα, απλές προτάσεις
1 - 2Διαγώνισμα 7 (pdf)Διαγωνιστικό για την Α' και Β' τάξη με άρθρα, γράμματα
2 - 3 Διαγώνισμα 8 (pdf)Διαγώνισμα/Επανάληψη Β' τριμήνου (term 2) αυ, ευ, ντ, μπ
4 - 6Διαγώνισμα 9 (pdf)Διαγώνισμα/επανάληψη Β' τριμήνου (term 2) συμπληρώνουν γράμματα, μήνες, πληθυντικός, αριθμητικά
5 - 9Διαγώνισμα 10 (pdf)Διαγώνισμα / επανάληψη (term 1) ρήματα
2 - 3Διαγώνισμα 11 (doc)Επανάληψη / κριτίριο
2Διαγώνισμα 12 (pdf)Διαγώνισμα για το τελευταίο τρίμηνο και την τάξη 2 (4 σελίδες)
6 -11Αξιολόγηση Ενότητα 1 (doc)Συλλαβές, προτάσεις, Ακροστοιχίδα
3 - 7Αξιολόγηση Ενότητα 2 (doc)Μονοσύλλαβες, δισύλλαβες κλπ. Προτάσεις
3 - 7 Αξιολόγηση Ενότητα 3 (pdf)Δίψηφα φωνήεντα / σύμφωνα, τελικά σύμφωνα, τονισμός
2 - 6Αξιολόγηση Ενότητα 4 (doc)Εποχές, μήνες, σύμφωνα
4 - 11Αξιολόγηση Ενότητα 8 (doc)Χρόνοι ρήματος, στίχοι
3 - 10Αξιολόγηση Ενότητα 9 (doc)Επίθετα, χρόνοι, συνώνυμα, αντίθετα, παρομοιώσεις
3 - 10Αξιολόγηση Ενότητα 11 (doc)Κεφαλαία και μικρά, χρόνοι ουσιαστικών
3 - 9 Αξιολόγηση Ενότητα 13 (doc)Προτάσεις
4 - 11Αξιολόγηση Ενότητα 14 (doc)Προτάσεις, επιστολές
4 - 11Αξιολόγηση Ενότητα 15 (pdf)Προτάσεις, επιστολές, ρήματα
4 - 11Αξιολόγηση Ενότητα 16 (pdf)Προτάσεις, επίθετα, ουσιαστικά
4 - 11Αξιολόγηση Ενότητα 17 (doc)Ουσιαστικά, Αριθμοί (Ενικός Πληθυντικός), επιρρήματα, προτάσεις
4 - 11Αξιολόγηση Ενότητα 19 (doc)Προτάσεις, επίθετα, υποκοριστικά, μεγεθυντικά, μετοχές
6 - 12Αξιολόγηση Ενότητα 18Ολυμπιακοί Αγώνες ερωτήσεις
6 - 12Αξιολόγηση Ενότητα 18Ολυμπιακοί Αγώνες απαντήσεις