Μάθημα 3 – Vowel & Consonant combinations


Μάθημα 3

[hidepost]

Συνδυασμοί φωνηέντων και διφθόγγων – Vowel & Consonant combinations

[youtube]c1zVpaGYe5k[/youtube]


[/hidepost]

Leave a comment