Κρυπτόλεξα – Crosswords

Τα Kρυπτόλεξα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο τέλος της διδαχής του ανάλογου μέρους του λόγου και της γραμματικής.

Για να τα κατεβάσετε και να εκτυπώσετε όσα θέλετε για τις ανάγκες σας απλά κάντε right-click στην εικόνα στη δεξιά πλευρά του πίνακα πιο κάτω.

Year levelTitleDescriptionDownload here
2 - 625η Μαρτίου 1821 (jpg)Κρυπτόλεξο για την 25η Μαρτίου 1821
1 - 3Εθνική Εορτή (pdf)Κρυπτόλεξο με λέξεις για Εθνική Εορτή 1940
1 - 2Γράμματα ΓΙΑ (jpg)Κρυπτόλεξο με λέξεις για την Α' / Β' Δημοτικού
1 - 6Εργασία Σημαία (jpg)Ζωγραφίζω την Ελληνική σημαία και γράφω το γράμμα που λείπει
1 - 3Γράμματα ΓΙΑ (jpg)Κρυπτόλεξο με τις λέξεις Γιατρός, Γιαγιά κλπ
1 - 4Δίφθογγος ΜΠ 1 (jpg)Κρυπτόλεξο με λέξεις που περιέχουν το ΜΠ
1 - 3Δίφθογγος ΜΠ 2 (jpg)Κρυπτόλεξο με τις λέξεις ΜΠΑΝΙΟ, ΜΠΟΤΑ, ΜΠΟΡΩ
1 - 3Δίφθογγος ΠΡ (jpg)Κρυπτόλεξο με τις λέξεις ΠΡΟ, ΠΡΩΙ, ΠΡΙΝ
1 - 4Δίφθογγος ΤΖ (jpg)Κρυπτόλεξο για το δίφθογγο τζ
3 - 6Διάφορες λέξεις (jpg)Κρυπτόλεξο με διάφορες λέξεις όπως ΞΥΔΙ, ΤΡΑΜ, ΠΑΜΕ, ΣΩΜΑ, ΡΑΒΩ κλπ
1 - 5Προθέσεις στη, στο, στα (jpg)Κρυπτόλεξο με τις προθέσεις ΣΤΗ, ΣΤΟ, ΣΤΑ
1 - 3Προσωπικές Αντωνυμίες Α (jpg)Κρυπτόλεξο για τις αντωνυμίες Αυτός, Αυτή, Αυτό
1 - 3Προσωπικές Αντωνυμίες Β (jpg)Κρυπτόλεξο για τις αντωνυμίες Εγώ, Εσύ
2 - 4Προσωπικές Αντωνυμίες Γ (jpg)Κρυπτόλεξο με τις αντωνυμίες ΠΟΙΟΣ, ΠΟΙΑ, ΠΟΙΟ, ΠΟΙΟΥ, ΠΟΙΟΙ
1 - 3Ρήμα Έχω (jpg)Κρυπτόλεξο για το ρήμα Έχω
1 - 3Ρήμα Είναι 1 (jpg)Κρυπτόλεξο για τη λέξη Είναι
1 - 3Ρήμα Είναι 2 (jpg)Κρυπτόλεξο για τη λέξη Είναι
1 - 3Ρήματα προσωπικά (jpg)Κρυπτόλεξο για τα ρήματα Είμαι, Είσαι, Είναι
3 - 5Ρήματα προσωπικά (jpg)Κλίση του ρήματος Είμαι
2 - 5Ρήματα σε -ίζω (jpg)Κρυπτόλεξο με ρήματα που λήγουν σε ΙΖΩ
2 - 5Ρήματα σε -ώνω (jpg)Κρυπτόλεξο με ρήματα που λήγουν σε ΩΝΩ
3 - 5Ρήματα σε -εύω (jpg)Κρυπτόλεξο με ρήματα που λήγουν σε ΕΥΩ
5 - 11Ρήματα και πρόσωπα ρημάτων (pdf)Εργασία με ρήματα σε διάφορα πρόσωπα και πώς μετατρέπονται σε άλλο πρόσωπο
5 - 11Εργασία για το Περιβάλλον (pdf)Εργασία με Κρυπτόλεξο για το Περιβάλλον